Booking

More Music formidler musik til spillesteder, festivaller, events, firmaarrangementer, foreninger og private fester – alle arrangementer med musik.
More Music booker egne artister og kan formidle kontakt til andre artister.

Promotion

More Music udarbejder i samarbejde med artisten pressemateriale og planlægger pressestrategi til promotion ved musikudgivelse, koncerter og andre mårrettede pressehenvendelser.

Management

More Music kan varetage opgaver, der fremmer artistens karrieremuligheder.

Label

More Music kan indgå i samarbejdet om udgivelse af musik.

Visioner

More Music arbejder med artister, der musikalsk bevæger sig indenfor reggae, roots, latin, pop, soul og crossover mellem genrene.
More Music har fokus på artister og bands, der arbejder med egen stil og udtryk, har fokus på livespillet musik og lyden af den analoge verden.

Det kan være en god cover eller originalt 
materiale med musikalsk særkende. Der skal være noget særligt at byde på udtryksmæssigt i genre, tekst og musik.

More Music er startet i 2014 af Annie Grundtvig. Hun er selv musiker og er drevet af kærlighed til musik.
Engagement, ambitioner og hurtige svartider samt tillidsfuldt samarbejde med kunderne er arbejdsgrundlaget for More Music.

Musik skal spilles, musik skal opleves, musik skal mærkes og musik skal bevæge. Music Moves!

Samarbejdspartnere: Online tryk: onlinetryksager.dk